Materijali za edukatore/ice Priručnici
Naslovnica teachers guidebook

Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama – priručnik za nastavnice i nastavnike

Priručnik za nastavnike/ce pokriva nekoliko tematskih područja: seksualno i rodno uvjetovano nasilje, njegove oblike, uzroke i posljedice, s posebnim fokusom na nasilje u intimnim vezama mladih; zatim nastavne materijale u obliku radionica koji se mogu koristiti u radu s mladima; međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan uz prevenciju i zaštitu od elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, posebno obveze obrazovnih institucija. I u posljednjem dijelu donosi prikaz „dobrih praksi“ u prevenciji nasilja u mladenačkim vezama.

Materijali za mlade Brošure
Tonijeljubav

To nije ljubav

Brošura #ToNijeLjubav namijenjena je tinejdžerima, a govori o ljubavi, vezama, sekstanju, te različitim oblicima elektroničkog seksualnog nasilja i nasilja u vezama. Kako izgleda kvalitetna veza; što su osobne granice u ljubavi a što online granice; koja su tvoja prava u vezi; zašto je važan pristanak; o čemu treba voditi računa ako se upuštaš u seksting; je li elektroničko zlostavljanje prisutno u tvojoj vezi; kada je vrijeme da potražiš pomoć -odgovore na ova, ali i neka druga pitanja možeš pronaći u brošuri. Brošura je dio REC projekta „Mogu reći NEĆU – Osnaživanje mladih, posebno djevojaka, za suprotstavljanje elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u intimnim partnerskim vezama”.

Materijali za mlade Brošure
True2you edited 1

True2You

Časopis za mlade True2You govori o specifičnostima online i offline nasilja, uči nas kako komunicirati s poštovanjem i ohrabruje da se usprotivimo vršnjačkom pritisku i normalizaciji nasilnog ponašanja. Također, osnažuje djevojke i mladiće da se odupiru idealima i rodnim normama koje nam društvo nameće kao jedine ispravne i na taj način nastoji kontrolirati naše odluke i živote. Osnažuje mlade da budu solidarni, da prepoznaju i poštuju svoje i tuđe granice, da se jasno odrede i kažu NE nasilju i zlostavljanju. Potiče ih da uspostave nove standarde i kažu DA ravnopravnim odnosima, poštivanju različitosti, očuvanju vlastitog integriteta i samopoštovanja.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Mogu reci necu logotipi varijacije hr rgb 02

Osviještenost učenika/učenica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih (sažetak nacionalnog istraživanja)

Sažetak istraživanja donosi podatke vezane uz osviještenost učenika i učenica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih. Istraživanje je provedeno početkom 2020. godine uzorku od 458 učenika i učenica srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske putem on-line upitnika.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Mogu reci necu logotipi varijacije hr rgb 02

Osviještenost nastavnika/nastavnica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih (sažetak nacionalnog istraživanja)

Sažetak istraživanja donsoi rezultate vezane uz osviještenost nastavnika/nastavnica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih te njihove strategije rada na prevenciji. Istraživanje je provedeno početkom 2020. godine na uzorku od 384 nastavnica/ka srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske putem on-line upitnika

Materijali za edukatore/ice Priručnici
13

Priručnik "POKRENI PROMJENU"- Rad s mladima na prevenciji rodno-uvjetovanog nasilja kroz audio-vizualne medije i glazbu

Priručnik "Pokreni promjenu" namijenjen je stručnjakinjama i stručnjacima koji žele raditi interaktivno s mladima na temi rodnih stereotipa i rodno -uvjetovanog nasilja koristeći glazbu i audiovizualne medije. Podijeljen je u nekoliko modula koji pokrivaju teme rodnih stereotipa, rodno-uvjetovanog nasilja, rodne neravnopravnosti u glazbenoj industriji a donosi i konkretne primjere kako raditi na temi rodno uvjetovanog nasilja koristeći audio-vizualne materijale. Također, priručnik sadrži i teorijske dijelove u obliku prezentacija te video-materijale i prijedloge pjesama koji se mogu koristiti u radu s mladima.

Materijali za edukatore/ice Priručnici
Vrag odnio salu 1

Priručnik Vrag odnio šalu!- priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u svjetlu neokonzervativnih napada

Priručnik je usmjeren na povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva i inicijativa građana/ki kako bi mogli raditi na ostvarenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Sadržajno, publikacija donosi argumentaciju zagovornica/ka prava na izbor i prikaz njihovih strategija djelovanja u borbi protiv klerikalno- fundamentalističkih organizacija i inicijativa.

Materijali za edukatore/ice Priručnici
Edukacijski paket nasilje

Programski paket na CD-u-Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama

Programski paket "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" namijenjen je prvenstveno nastavnicima i nastavnicama koji rade s mladima na prevenciji. Programski paket, dostupan na CD-u, sastoji se od četiri knjižice: Knjižica I donosi kontekst u kojem je razvijen program, sugestije kako promicati program i materijale te prijedloge kako zagovarati uvođenje ovog programa u program srednjih škola. Knjižica II ili Vodič za provođenje seminara sadrži sve potrebne upute za pripremu, provedbu i evaluaciju učinkovitog treninga za nastavnike/ce. Knjižica III pruža korisne informacije i savjete kako organizirati radionice te kako dokumentirati i evaluirati radionice u razredu. Glavni dio ove knjižice čine detaljno opisane aktivnosti, koje su prilagođene primjeni u razredu. Knjižica IV namijenjena je učenicima i učenicama i usko vezana uz knjižicu III jer sadrži radne listove i sažetke koji se mogu koristiti za vrijeme i nakon radionica

Materijali za edukatore/ice Priručnici
Slijepi su oni s predrasudama 2

Priručnik KIS- Kao i svi: Program o seksualnosti, prevenciji nasilja i izgradnji životnih vještina za mlade s oštećenjem vida

Priručnik sadrži edukacijski program o seksualnosti, prevenciji nasilja i izgradnji životnih vještina prilagođen mladima s oštećenjem vida. Priručnik donosi interaktivne aktivnosti vezane uz komunikaciju, samopoštovanje, kvalitetne veze, seksualnost, nasilje u vezama te socijalne vještine za mlade s oštećenjem vida.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
T nasilje cesi naslovnica 510x700 2

Izvještaj "Nasilje ne prolazi samo od sebe"- izvještaj o istraživanju rodno-uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u RH

Izvještaj istraživanja "Nasilje ne prolazi samo od sebe" donosi rezultate istraživanja povedenog krajem 2006. godine na 1014 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je dobiti uvide u učestalost, oblike, razloge i posljedice nasilja u adolescentskim vezama, te istražiti moguće faktore rizika doživljavanja i činjenja nasilja u partnerskoj vezi.

Materijali za edukatore/ice Priručnici
Bolje sprijeciti

Priručnik Bolje spriječiti nego liječiti-prevencija nasilja u adolescentskim vezama

Priručnik je namijenjen edukatorima i edukatoricama koji žele raditi s mladima na temu rodno uvjetovanog nasilja koristeći interaktivan pristup. Program u trajanju od 11 školskih sati sadrži 5 modula: Ljubav i veze; Rod i spol; Moć i nasilje u vezama; Vještine potrebne za uspostavljanje i održavanje kvalitetne veze; i Ljudska prava - pravo na život bez nasilja. Osim toga, u priručniku možete pronaći konkretne prijedloge kako raditi s mladićima, djevojkama i roditeljima na ovoj problematici te što činiti poslije provođenja programa.

Materijali za mlade Brošure
Ljubavna prica

Brošura Tamna strana ljubavi

Brošura je namijenjena adolescentima i adolescenticama i bavi se problemom nasilja u adolescentskim vezama. Da bi bila zanimljivija populaciji kojoj se obraća, pisana je u obliku priče o dvoje srednjoškolaca Tanji i Mariu. Njihova ljubavna veza s vremenom postaje veza u kojoj su prisutni različiti oblici nasilja, od emocionalnog do fizičkog. Ovom brošurom želimo ukazati na problem nasilja u adolescentskim vezama, informirati mlade i pružiti im neke konkretne savjete što činiti u takvim situacijama.

Materijali za mlade Brošure
Imas pravo znati

Brošura Imaš pravo znati-Seksualnost i reproduktivno zdravlje od A do Ž

Edukacijska brošura namijenjena je adolescentima i adolescenticama. Pisana je u obliku priče o dvoje tipičnih adolescenata, srednjoškolaca, Borisu i Hani, koji se svide jedno drugom, zaljubljuju i među njima se razvija veza koja prerasta i u seksualnu vezu. Jedinstvenost ove brošure sastoji se u tome što obuhvaća različite aspekte seksualnosti, tako da osim informacija o kontracepciji i reproduktivnom zdravlju govori o potrebama, emocijama, masturbaciji, užitku, seksualnoj orijentaciji i seksualnom nasilju.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Znacajroda

Izvještaj istraživanja "Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adoelscenata i adolescentica"

Istraživanje je provedeno na uzorku od 995 adolescenata/ica u dobi od 16 i 17 godina u četiri grada u RH. Istraživanjem smo željeli ispitati kako vjerovanja o rodnim razlikama koja se obično smatraju "prirodnim" i "normalnim", utječu na norme i očekivanja mladih u seksualnom ponašanju te na koji način ova rodna dimenzija utječe na rizično seksualno ponašanje. Nalazi istraživanja naglašavaju potrebu za uključivanjem rodne perspektive u edukacijske i preventivne programe usmjerene na smanjivanje seksualnih rizika s ciljem unaprijeđenja seksualnog zdravlja i ostvarivanja uspješnih, kvalitetnih i ravnopravnih odnosa među spolovima.