Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Mogu reci necu logotipi varijacije hr rgb 02

Osviještenost učenika/učenica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih (sažetak nacionalnog istraživanja)

Sažetak istraživanja donosi podatke vezane uz osviještenost učenika i učenica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih. Istraživanje je provedeno početkom 2020. godine uzorku od 458 učenika i učenica srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske putem on-line upitnika.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Mogu reci necu logotipi varijacije hr rgb 02

Osviještenost nastavnika/nastavnica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih (sažetak nacionalnog istraživanja)

Sažetak istraživanja donsoi rezultate vezane uz osviještenost nastavnika/nastavnica o problemu elektroničkog seksualnog i rodno-uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih te njihove strategije rada na prevenciji. Istraživanje je provedeno početkom 2020. godine na uzorku od 384 nastavnica/ka srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske putem on-line upitnika

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
T nasilje cesi naslovnica 510x700 2

Izvještaj "Nasilje ne prolazi samo od sebe"- izvještaj o istraživanju rodno-uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u RH

Izvještaj istraživanja "Nasilje ne prolazi samo od sebe" donosi rezultate istraživanja povedenog krajem 2006. godine na 1014 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je dobiti uvide u učestalost, oblike, razloge i posljedice nasilja u adolescentskim vezama, te istražiti moguće faktore rizika doživljavanja i činjenja nasilja u partnerskoj vezi.

Materijali za edukatore/ice Istraživanja
Znacajroda

Izvještaj istraživanja "Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adoelscenata i adolescentica"

Istraživanje je provedeno na uzorku od 995 adolescenata/ica u dobi od 16 i 17 godina u četiri grada u RH. Istraživanjem smo željeli ispitati kako vjerovanja o rodnim razlikama koja se obično smatraju "prirodnim" i "normalnim", utječu na norme i očekivanja mladih u seksualnom ponašanju te na koji način ova rodna dimenzija utječe na rizično seksualno ponašanje. Nalazi istraživanja naglašavaju potrebu za uključivanjem rodne perspektive u edukacijske i preventivne programe usmjerene na smanjivanje seksualnih rizika s ciljem unaprijeđenja seksualnog zdravlja i ostvarivanja uspješnih, kvalitetnih i ravnopravnih odnosa među spolovima.