Prvo istraživanje u Hrvatskoj o iskustvima mladih LGBTIQ osoba u obrazovanju

Capture

Istraživanje "Iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba" donosi iskustva LGBTIQ mladih u obrazovnom sustavu i potrebama vezanim uz sadržaje i usluge za LGBTIQ mlade, a provedeno je u drugoj polovini 2021. godine na uzorku od 373 ispitanika i ispitanice iz Hrvatske u dobi od 15 - 30 godina. Istraživanje je provela doc. dr. sc. Marina Štambuk u suradnji s udrugama Dugine obitelji i Lezbijskom organizacijom Rijeka “LORI”.