T 116131766 1693422507499438 2689449534006133136 o 409x600

Društvo za psihološku pomoć izradilo je brošuru "Kako brinuti o mentalnom zdravlju?" namijenjenu adolescentima/icama, ali i nastavnicima/ama, odgajateljima/icama, stručnim suradnicima/ama, roditeljima i svima koji rade s mladima. Brošura sadrži informacije i preporuke o načinima brige o mentalnom zdravlju, kako prepoznati simptome narušenog mentalnog zdravlja te kada i gdje potražiti pomoć.

Brošura je dostupna ovdje!