Seksualnost je sastavni dio osobnosti svakog ljudskog bića i normalan dio adolescentskog razvoja. Priznavanje i uvažavanje seksualnih i reproduktivnih prava mladih znači uvažavanje činjenice da su mladi seksualna bića, da ih seksualnost interesira, da će eksperimentirati sa svojom seksualnošću i biti seksualno aktivni/e.

Seksualna i reproduktivna prava mladih predstavljaju posebno "osjetljiv" koncept upravo zbog nedostatka razumijevanja seksualnih i reproduktivnih potreba adolescenata/ica od strane odraslih/društva/države. Tako su adolescentska reproduktivna prava službeno prepoznata tek 1989. godine u okviru UN-ove Povelje o pravima djeteta.

Reproduktivna prava ograničena su na područje reprodukcije i kao takva odnose se na određene grupe osoba (to bi značilo da potrebe osoba poput starijih žena, ili muškaraca i žena koji nemaju djece nisu obuhvaćena reproduktivnim pravima). Seksualna prava su puno šira i uključuju pravo na seksualno zdravlje bez obzira na reproduktivni status neke osobe. Zbog toga se koristi termin seksualna i reproduktivna prava jer samo zajedno ova prava čine cjelinu i odnose se na mogućnost svake osobe da kontrolira i donosi odluke o vlastitom životu koje će utjecati na njezino/njegovo reproduktivno i seksualno zdravlje. To također podrazumijeva da su ljudi sposobni uživati u međusobno zadovoljavajućim i sigurnim vezama, bez prisutnosti prisile, nasilja i bez straha od neželjene trudnoće i spolno prenosivih infekcija (SPI) te da su u mogućnosti regulirati svoju plodnost bez štetnih ili opasnih posljedica.

Seksualna prava su univerzalna ljudska prava temeljena na slobodi, dostojanstvu i jednakosti svih ljudskih bića. Ona se odnose na sve i podrazumijevaju da:

 • osobe imaju pravo na zadovoljavajući i siguran seksualni život dok god ne ugrožavaju druge
 • osobe imaju pravo voljeti i imati seksualne odnose s kim god odaberu, bez obzira na spol i rodnu pripadnost odabrane osobe
 • adolescenti/adolescentice moraju imati pravo uživati u vlastitoj seksualnosti te imati pravo prihvatiti ili odbiti seks; također moraju imati pravo da se udaju za koga žele kada stupe u primjerenu dob za udaju
 • djevojke moraju imati pravo zahtijevati da njihovi muški seksualni partneri koriste kondom za vrijeme koitusa

International Planned Parenthood Federation (IPPF) na temelju međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima definirao je što seksualna i reproduktivna prava mladih ljudi uključuju:

 • Pravo da budete ono što jeste – da slobodno donosite vlastite odluke, izražavate se, uživate u seksu, da budete sigurni/zaštićeni, da odaberete brak (ili ne) i planirate obitelj
 • Pravo na znanje – o seksu, kontracepciji, SPI/HIV-u i vašim pravima
 • Pravo da se zaštitite i budete zaštićeni – od neplaniranih trudnoća, STI/HIV-a i seksualnog nasilja
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu – koja je povjerljiva, pristupačna, kvalitetna i pružena uz dužno poštovanje
 • Pravo na uključenost – u planiranju programa za mlade i sa mladima, sudjelovanje na sastancima/seminarima na svim razinama i pokušaj utjecanja na vlade kroz određene mjere

Jednostavnije rečeno, to bi značilo da vi kao adolescenti i adolescentice imate pravo na:

 • jasne i točne informacije o seksualnosti
 • izraziti i istražiti vlastitu seksualnost dok god time ne ugrožavate druge
 • seksualno zadovoljstvo
 • ne biti prosuđivan/prosuđivana zbog vlastite seksualnosti
 • predomisliti se
 • zatražiti što želite
 • pristup uslugama (medicinske, savjetovališta) bez procjenjivanja i osuđivanja
 • biti poštovan/poštovana radi onoga tko ste i što ste
 • reći "NE" seksu koji ne želite
 • znanje koje će vam pomoći da kontrolirate i očuvate vlastito reproduktivno zdravlje

Međutim, još puno toga tek treba napraviti da bi ova prava zaživjela i počela se ozbiljno i sustavno provoditi. U mnogim zemljama nastavlja se kršenje seksualnih i reproduktivnih prava mladih, posebno ona koja se tiču seksualne edukacije i pristupa službama za repoduktivno zdravlje (klinike, savjetovališta…itd). Klinika za reproduktivno zdravlje mladih uglavnom nema jer ne postoji spremnost da se prizna i uvaži adolescentska seksualnost. Mladi često nisu obuhvaćeni nikakvim oblikom seksualne edukacije – iz razloga što ne postoji u školama ili zato što je sadržajno ograničena i uvjetovana kulturalnim ili ideološkim barijerama. Roditelji su također neskloni razgovarati o seksualnosti i seksualnom zdravlju sa vlastitom djecom.

Republika Hrvatska također nije iznimka, već spada u skupinu zemalja koje ne poštuju seksualna i reproduktivna prava mladih. Još uvijek nemamo adekvatnu sveobuhvatnu seksualnu edukaciju u školama (tj, comprehensive sexuality education) a savjetovališta i klinika gdje mladi mogu dobiti informacije i pomoć su vrlo rijetka, gotovo nepostojeća. Jedno takvo savjetovalište isključivo za mlade postoji u Zagrebu u Klaićevoj bolnici dok u ostalim većim gradovima postoje Službe za školsku medicinu gdje su liječnici/e školske medicine dužni/e unutar redovnog rada u svojim savjetovalištima raditi s mladima i na pitanjima reproduktivnog zdravlja.

Evo nekih savjetovališta kojima se možete obratiti:

Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja, Služba za promicanje zdravljaRockefellerova 12, prizemlje, Zagrebtelefon: 01/ 48 63 345e-pošta: savjetovalista@hzjz.hr

 

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Dječja i adolescentna ginekologija, Vjekoslava Klaića 16, Zagreb

Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju (tel): 01/4600-251

Naručivanje (Tim 1):  ginekologija.sikanic@kdb.hr

Naručivanje (Tim 2):  gin.amb2@kdb.hr

 

Centar za zdravlje mladih Zagreb

Heinzelova 62 a, Zagreb

tel. 01 6468 333

Web: https://www.czm.hr/

 

Savjetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih

Mirogojska cesta 16, Zagreb

01/4696 281

skolska@stampar.hr

Web: www.stampar.hr/hr/savjetovaliste-za-zastitu-reproduktivnoga-zdravlja-mladih

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 

Centar za mlade

Zametska 63/1, Zamet, Rijeka

Tel: 051/631107

Web: http://www.zzjzpgz.hr/index.php?show=ginekolosko