Rod je kategorija za podjelu ljudi. Odnosi se na razmišljanja, objašnjenja, pretpostavke, ponašanja i djelovanja koja proizvode razlike između žena i muškaraca. Sve što kategorizira ljude je rod, bilo izgled ili geste, biologija ili psihologija, hormoni, uloge, genitalije, bilo što: ako pokušavamo podijeliti ljude u kategorije, to je rod. Jedna stvar je reći da netko ima rodnicu, vaginu, klitoris, grudi, jajnike…, a sasvim druga stvar je pretpostaviti da je ta osoba ili žensko, ili ženstvena, ili žena. Ovdje se prvenstveno misli na iskustva transseksualnih/transrodnih osoba kod kojih genitalije ne odgovaraju njihovom rodnom identitetu.

Kategorija roda sastoji se od nekoliko aspekata:

  • rodne odredbe (popularno zvane spol)
  • rodne uloge
  • rodnog identiteta i
  • rodnog pripisivanja

Rodna odredba (spol) odnosi se na ono što doktorica kaže da si prilikom rođenja. U većini kultura to su M ili Ž oznake, i obično su određene prisustvom penisa (muški spol) ili vagine (ženski spol).  

Rodne uloge su zbroj svih karakteristika, načina ponašanja, obaveza i očekivanja koja se pripisuju (mnogi će vam reći "u skladu sa", ali možda bi bilo bolje da provjerite same/i za sebe) pojedinom rodu. Rodne uloge usko su povezane i sa stereotipima koji su često u funkciji reproduktivnih uloga muškarca i žene. Neki stereotipi se aktiviraju odmah nakon što se dijete rodi. Često je prvo pitanje roditeljima da li je novorođenče curica ili dečko. Ovisno o odgovoru kupuju se ili roza ili plave pidžamice, autići ili lutkice, fakultet strojarstva ili "babysitting" u Londonu. Ovisno o tome da li je dijete rođeno s vaginom ili s penisom (ili s oba organa), a to, zapravo, određuje vrlo malo razlika, svatko od nas dobiva i punu vreću različitih uniformi s jasno ispisanim znakovima: samo za žene/samo za muškarce. Te uniforme predstavljaju naše rodne uloge. Dječaci su socijalizirani da potiskuju osjećaje bola i da ne plaču. Uči ih se da prihvate čvrstoću, jakost i neranjivost i podupire ih se da budu samostalni i samopouzdani. Kod dječaka se razvija i vrednuje sigurnost u sebe i natjecateljski duh. S druge strane, djevojčice se odgaja da budu nježne i da se međusobno pomažu i surađuju. Potiče ih se na igre sa lutkama i modelima domaćinstva kako bi preuzele ulogu osobe koja će se brinuti i skrbiti za buduću obitelj. Uočite kako se i ovdje ponavlja dvojni i suprotni strukturalni odnos koji čini osnovu ekonomskog sistema heteroseksualnosti, tj. društvenih institucija patrijarhata i kapitalizma.

Rodni identitet odgovara na pitanje: "Da li sam ja žena ili muškarac ili nešto sasvim drugo?" Mnogi ljudi o ovome ne razmišljaju puno, već za njih njihov spol znači i njihov rodni identitet. Ali identitet je osobna stvar: to je ono što osjećamo da je naš rod, odnosno identitet je duboko ukorijenjeni, unutarnji osjećaj sebe. Naravno, taj osjećaj može biti pod utjecajem bioloških faktora s naljepnicom "made in Culture". Ovdje mislimo na razna kulturološka uvjerenja koja priče i ideje o tome što "muškarci" i "žene" jesu, što rade i što se od njih očekuje prikazuju kao prirodna i univerzalna. Pretpostavlja se da se za većinu ljudi rodni identitet podudara sa očekivanim za spol koji im je pripisan pri rođenju. Za osobe čiji se rodni identitet razlikuje od očekivanog za spol koji im je prisan govorimo da su transrodne.

Rodno pripisivanje je sve ono što činimo kada neku osobu upoznajemo prvi puta: odlučujemo da li je ta osoba žena ili muškarac, ili nešto neodredivo. Pripisujemo rod na osnovu kompliciranog sistema znakova, koji se razlikuju od kulture do kulture. Znakovi mogu uključivati fizički izgled, govor, ponašanje, ali i kontekst i upotrebu moći.