Pristati znači složiti se učiniti nešto. Dati seksualni pristanak znači pristati na seksualne aktivnosti i/ili seksualni odnos. Svaka osoba ima pravo dati ili uskratiti seksualni pristanak. Svaka osoba ima tu odgovornost da poštuje partnerovo/partneričino pravo da pruži ili uskrati takav pristanak.

  • Seksualni pristanak znači da se slažeš sudjelovati u seksualnoj aktivnosti, slobodno, dobrovoljno i bez ikakvog pritiska, prisile, ucjene ili prijetnje.
  • Seksualni pristanak treba postojati svaki put kad se upuštaš u neku seksualnu aktivnost ili seks, što znači da treba dati pristanak (ili tražiti pristanak od osobe) za bilo koju vrstu seksualne aktivnosti (i to u bilo kojoj fazi te aktivnosti) ili za sam seksualni čin.
  • Bez obzira da li ste u vezi ili niste u vezi, svaki puta oba partnera/ice moraju dati pristanak za svaku vrstu seksualne aktivnosti.
  • Reći “da” danas, ne znači i “da” u budućnosti. Dati pristanak jedanput ne znači i pristati na bilo koju seksualnu aktivnost u budućnosti.
  • Dati pristanak za jednu seksualnu aktivnost (npr. ljubljenje) ne znači dati pristanak za daljnje korake (npr. za skidanje odjeće, dodirivanje spolnih organa ili za sam seksualni čin).
  • Uvijek se možeš predomisliti i reći NE (tj. povući svoj pristanak) u BILO KOJEM TRENUTKU i ne moraš imati nikakav razlog za to. Druga osoba je OBAVEZNA poštovati tvoju odluku i mora odmah prestati sa onim što čini! Jer seksualna aktivnost bez pristanka = seksualno nasilje

U Republici Hrvatskoj vrijedi zakonska regulativa koja kaže da je dob za seksualni pristanak 15 godina što znači da osoba ispod 15 godina ne može dati pristanak na seksualne aktivnosti. Također, zakon ističe da ne postoji kazneno djelo ako razlika u dobi između osoba koje imaju spolni odnos ili spolnu radnju nije veća od 3 godine (to bi, primjerice, značilo da ako osobe u dobi 14 i 16 godina imaju spolni odnos onda to nije zakonski kažnjivo ali ako se radi o osobama u dobi od 14 i 25 godina onda to jest kažnjivo).  

Prije upuštanja u bilo koju seksualnu aktivnost (ljubljenje, dodiri i sl.) potrebno je razgovarati s drugom osobom i biti siguran/na da to želim i da druga osoba to želi. Moguće je da ste, pod utjecajem popularne kulture, dobili poruku da su seksualne aktivnosti/seks nešto što se dešava “spontano” i “bez riječi” te da “razgovor o tome ubija romantiku” ali to je nerealan prikaz koji nema veze sa stvarnošću. Važno je komunicirati s drugom osobom o seksualnosti kako bi se oboje osjećali dobro i ugodno. Pristanak može biti verbalan (ali to nije uvijek slučaj) a može se iskazati i neverbalno (tj. bez izgovaranja riječi “da” ili “ne”). Osoba može uskratiti pristanak na neverbalan način tako da će njen govor tijela signalizirati “ne” (npr. nekom gestom, izrazom lica, položajem tijela, pogledom, činom, itd.). Na primjer, može se reći “Ne, nisam još spremna za seks”, “Volio bih da pričekamo i da se malo bolje upoznamo”) ili primjer neverbalnog (može se prestati ljubiti; odmakne se od druge osobe; ne želi da ju/ga se grli ili dodiruje; nervoza/uplašenost; ukoči se/”smrzne se”; prestane govoriti). Uvijek je najbolje pitati drugu osobu da li pristaje na određenu seksualnu aktivnost (npr. Je li ti ovo OK? Da li želiš da …? Da li ti je ugodno…?). Ako nisi siguran/sigurna, stani i pitaj!

 

Seksualna prisila javlja se kada netko prisiljava (ili pokušava prisiliti) drugu osobu da stupi u seksualnu aktivnost protiv njezine/njegove volje. U situaciji prisile osoba može biti fizički prisiljena na seks. Ili može strahovati od društvenih ili fizičkih posljedica ako odbije neželjeni seksualni kontakt. To znači:

- Svatko može biti prisljen/prisljena na neželjenu seksualnu aktivnost. Međutim, najčešće su djevojke i žene žrtve takve prisile.

- Osobe mogu biti prisiljavane na seks na različite načine, a ovdje navodimo samo neke: putem emocionalne manipulacije, obmane, fizičke prisile ili prijetnji, zastrašivanja, materijalnih poticaja.

- prisilan seks i silovanje može se desiti bilo gdje (kod kuće, unutar obitelji ili ljubavne veze, jednako kao i u okruženju koje smatramo sigurnim, kao što su škole ili religijske institucije)

-učestalost prisilnog seksa povećava se u određenim situacijama: za vrijeme rata, u izbjegličkim kampovima, u zatvorima, pri prostituciji te u situacijama seksualnog trgovanja i ropstva.

-Dodirivati nečije tijelo bez njenog ili njegovog pristanka može također biti oblik prisile. Ako vas netko dodiruje na način da to u vama izaziva nelagodu, imate pravo reći toj osobi da prestane.  

 

Bez obzira na okolnosti u kojima se događa, seksualna prisila može imati ozbiljne posljedice. To znači:

- Seksualna prisila može dovesti do emocionalnih problema, kao što je osjećaj nesigurnosti, izolacije i teške depresije. Također, može dovesti do fizičkih ozljeda.

- Vjerojatnije je da će prisilan seks rezultirati neželjenom trudnoćom, HIV infekcijom, ili drugim spolno prenosivim infekcijama.

 

Mnoge osobe se osjećaju zbunjeno u vezi seksualnog pristanka. Žele znati granicu do koje je određeno ponašanje prihvatljivo ili neprihvatljivo u odnosu na osiguranje pristanka. To znači:

- U bilo kojem trenutku imate pravo predomisliti se oko onog što vam se čini prihvatljivo ili reći ako smatrate da vas se ne poštuje ili ne shvaća u potpunosti. Možete reći NE seksualnom iskustvu čak iako je već započelo.

-Pristati na jedan čin ili aktivnost ne znači da se slažete sa bilo kojim drugim činom ili aktivnosti. Osoba koja pristane na određenu aktivnost/čin jedanput ima pravo drugi put odbiti isto takvo iskustvo u budućnosti.

- Iz razloga što ih se uči da slušaju odrasle, dječaci i djevojčice ponekad osjećaju da moraju pristati ako odrasla osoba želi seks. Zato što se djevojčice uči da se pokoravaju mladićima i muškarcima, one mogu smatrati da trebaju pristati na seks bez obzira na njihove vlastite želje. Ovakvi slučajevi nisu primjeri smislenog, informiranog i slobodno danog pristanka. 

- Ponekad je teško jasno izreći ako vas netko dodiruje na način koji u vama izaziva nelagodu. Ako vam je teško reći, pokušajte razgovarati sa odraslom osobom od povjerenja.

 

Mnogi faktori utječu na sposobnost osobe da pristane na seks na način koji je smislen i stvaran. Na primjer, osobna zrelost, svijest o individualnim pravima, i kontrola nad pojedinim područjima osobnog života su od podjednake važnosti. Biti u stanju komunicirati potpuno i otvoreno o prevenciji spolno prenosivih infekcija i neželjenoj trudnoći je također sastavni dio smislenog pristanka.

Prodavanje seksualnih usluga može biti sporazumno ili ne. To znači:

- Neke osobe vlastitim izborom prodaju seksualne usluge. Drugi, pak, prodaju seks zato što ne mogu preživjeti na druge načine, ili su prisiljeni na prodavanje seksualnih usluga kroz obmanu ili druge vrste pritiska. 

- Neki ljudi zagovaraju pravo na upuštanje u plaćeni seksualni odnos između dvoje odraslih koji su se sporazumjeli oko toga te se protive stigmi i pravnim posljedicama koje se vežu uz takve aktivnosti.

Seksualna prisila uvijek predstavlja kršenje ljudskih prava, bez obzira gdje, kada i kako se javlja. U takvim slučajevima postoje SOS telefoni, savjetovališta i stručne službe kojima se mladi koji su doživjeli seksualno nasilje mogu javiti.

 

 Prilagođeno prema: It's All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education, Population Council, New York, 2009.