Svi mi imamo sličnosti i razlike u usporedbi s drugima - u vlastitoj obitelji, školi, radnom mjestu, i zajednici. Na primjer, postoje velike varijacije u našem izgledu, razmišljanjima, talentima i našoj seksualnosti. Ovu različitost ljudskih iskustava pronalazimo posvuda.

Varijacije u seksualnim željama, ponašanjima i identitetima nazivamo seksualna različitost. Osobe mogu osjećati ljubav, privlačnost i seksualnu želju prema osobama suprotnog spola, istog ili oba spola. Ove varijacije su postojale tokom čitave povijesti čovječanstva. To je istinito za sva društva, bez obzira da li ta društva prihvaćaju istospolnu privlačnost.

 -         Pojam heteroseksualan koristi se da bi opisali osobe koje privlače osobe suprotnog spola. Pojam homoseksualan se koristi kako bi opisali osobe koje privlače osobe istog spola.   

-         Kao i sve ostale osobe, transrodne osobe (osobe čiji se rodni identitet razlikuje od spola pripisanog rođenjem) mogu privlačiti osobe istog spola, suprotnog ili oba spola.

-         Osobe se mogu ali i ne moraju identificirati kao heteroseksualne, homoseksualne, ili biseksualne (privlače ih osobe oba spola)

-         Osobe mogu biti obilježene određenim seksualnim identitetom za koji ne smatraju da mu pripadaju. Neke osobe ne žele biti obilježene ili kategorizirane u terminima vlastite seksualnosti ili seksualnog identiteta, bez obzira na njihove žudnje.

-         Ono što određuje da neka osoba iskusi privlačnost/žudnju prema osobi istog, suprotnog ili oba spola, nije još uvijek dobro razjašnjeno/shvaćeno. Ova privlačnost ne može biti promijenjena uz pomoć religije, terapije ili medicinske intervencije. Žudnje, ponašanje, ili identitet pojedine osobe može se mijenjati s vremenom i s obzirom na situacije.

Heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne, ili transrodne osobe možemo pronaći u svim vrstama obitelji, zajednica, religija i profesija.

Smatrajući to pitanjem ljudskih prava, osobe mogu ući u veze koje odaberu i koje se temelje na uzajamnom pristanku.

U svakom društvu, osjećaji pojedinaca/ki prema seksualnoj različitosti i homoseksualnosti variraju. Neke osobe se osjećaju ugodno sa, i slave seksualnu različitost. Druge osobe mogu iskusiti strah pa čak i mržnju prema homoseksualnim osobama. Neki imaju pomiješane osjećaje. Strah od ili averzija prema homoseksualnosti naziva se HOMOFOBIJA. Osobni osjećaji često odražavaju lokalne norme. Ove norme variraju unutar kontinuuma koji uključuje: stigmu i diskriminaciju (npr. odbiti nekome radi toga stanovanje ili zaposlenje); odbijanje (na primjer, ismijavanje); toleranciju, prihvaćanje, poštovanje; i na kraju, cijeniti i prigrliti različitost. Diskriminacija osoba na temelju seksualne orijentacije je zakonski zabranjena u Republici Hrvatskoj.

Nažalost, odbijanje, stigma, i diskriminacija osoba koje žele imati ili imaju seksualna iskustva i veze sa osobama istog spola je raširena. Ova stigma i diskriminacija nanosi štetu osobama i predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava.

- Ismijavati osobu samo zato što ga/ju privlače osobe istog spola može dovesti do toga da se ta osoba osjeća osamljeno ili posramljeno.

- Tamo gdje je homoseksualnost stigmatizirana, homoseksualnim osobama može biti teško ili zastrašujuće priznati vlastite seksualne osjećaje ili biti otvoreni/e s drugima u vezi tih osjećaja.

- Neke osobe se javno identificiraju kao heteroseksualne, iako osjećaju seksualnu želju uglavnom (ili isključivo) prema osobama istog spola.

- Mladići koji se ne ponašaju dovoljno "muževno" mogu biti zastrašivani kako bi se ponašali na načine koji su za njih osobno nelagodni.   

 

 

Izvor: It's All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education, Population Council, New York, 2009.