Prošlo je gotovo desetljeće od kada je UNESCO prvi puta objavio Međunarodne smjernice za seksualnu edukaciju 2009. godine.

Prema riječima Audrey Azoulay, generalne direktorice UNESCO-a, i dan danas velik broj mladih, na prijelazu iz djetinjstva u adolescenciju, dobiva netočne, nepotpune ili prosuđivačke informacije o seksualnosti  koje utječu na njihov fizički, društveni i emocionalni razvoj. Ovakav neadekvatan pristup doprinosi ranjivosti i izloženosti mladih osoba iskorištavanju i ostalim štetnim posljedicama, ali i predstavlja i neuspjeh društva da mladima osigura podršku i pomoć.

Ove revidirane i nadopunjene smjernice za seksualnu edukaciju donose nove dokaze učinkovitosti i reafirmiraju poziciju seksualne edukacije u kontekstu ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.   One promoviraju strukturirano učenje o seksu i vezama u pozitivnom i afirmativnom obliku usmjerenom na najbolji interes mlade osobe. Iznoseći osnovne komponente učinkovitih programa seksualne edukacije, Smjernice omogućuju pojedinim državama da kreiraju cjelovite kurikulume koji će imati pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit mladih.

Novo revidirano izdanje Međunarodnih smjernica za seksualnu edukaciju možete pronaći ovdje!