Odgovor je DA! Prema najnovijoj UNESCO-voj studiji School-based Sexuality Education Programmes: A Cost and Cost-Effectiveness Analysis in Six Countries (2011) seksualna edukacija je ekonomski isplativa.

Studija o troškovima i učinkovitosti školske seksualne edukacije provedena u 6 zemalja- Estoniji, Indiji, Indoneziji, Keniji, Nizozemskoj i Nigeriji pruža ekonomsku osnovu argumentu da je seksualna edukacija ključna u prevenciji HIV/AIDS-a među mladima. Nalazi istraživanja ukazuju na ekonomsku isplativost i uštede kroz programe sustavne seksualne edukacije u školama, a to važi jednako za zemlje visokih i niskih prihoda.

Rezultati studije govore u prilog investiranja u, i važnosti uvođenja programa sustavne seksualne edukacije i to ne samo u zemljama pogođenim epidemijom HIV-a. Postoje brojni dokazi koji ukazuju da su programi sustavne seksualne edukacije značajni te da imaju pozitivan učinak na seksualno zdravlje mladih tako što djeluju preventivno  smanjujući rizike neželjenih trudnoća i spolno prenosivih infekcija među mladima

Donositelji odluka širom svijeta koji odlučuju o uvođenju seksualne edukacije u škole suočeni su sa 3 važna ekonomska pitanja: koji su troškovi razvoja programa seksualne edukacije; koji su troškovi uvođenja tih programa; i da li ovi programi pružaju vrijednost za uloženi novac? Odgovori na ova pitanja mogu pomoći donositeljima odluka da investiraju u obrazovanje, odnosno u učinkovite programe sustavne seksualne edukacije. Upravo ova studija donosi odgovore na ta pitanja tako što razmatra troškove, zdravstvene učinke i ekonomsku isplativost programa sustavne seksualne edukacije.

Mladi širom svijeta jasno su izrazili želju i potrebu za sustavnom seksualnom edukacijom kao dijelom školskog kurikuluma, a Vlade bi trebale odgovoriti na ovaj zahtjev.

I mladi u Republici Hrvatskoj izrazili su potrebu za uvođenjem seksualne edukacije u hrvatske škole ali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uporno ignorira ovo važno pitanje.