Seksualno uznemiravanje poprima različite oblike od tzv. "komplimenata" (dobacivanja) dobivenih na ulici, a koji se odnose na različite dijelove ženskog tijela, pa do neželjenog dodira i sl. To predstavlja nametanje, ulaženje u fizičku i osobnu sferu, prelaženje granice poštivanja ljudskog dostojanstva. Ono što definira nešto kao uznemiravanje je na koji način osoba kojoj je to namijenjeno doživljava i  osjeća. Moguće je da osoba koja uznemirava nije svjesna da je njen postupak, ponašanje, komentar shvaćen kao uznemiravajući, ali je to ne opravdava.

Djevojčice odrastaju uz takve postupke u svojim kućama, na ulici, u školi, u zdravstvenim ustanovama, kasnije na fakultetima i poslu; pronalaze ga u medijima, u političkim strankama, vladi, u umjetnosti, ekonomiji, jer svatko područje života je prožeto različitim oblicima rodno-uvjetovanog nasilja.

U školi se neka ponašanja prihvaćaju kao normalna i na prvi pogled izgledaju nedužno, čak i zabavno, a u stvari predstavljaju začetak kasnijeg uznemiravanja. Moguće je da će zbog toga mladima biti teško identificirati takva ponašanja u svojoj okolini jer su ona prihvaćena i na neki način očekivana u školi. Zbog toga im je potrebno pružiti priliku da preispitaju svoja, ponašanja svojih vršnjaka i odraslih kako bi mogli vidjeti što ljude dovodi do toga da se osjećaju uznemireno i ugroženo. Seksualno uznemirujući komentari i ponašanja su načini na koje neki ljudi pokazuju da imaju veću moć od drugih. Neki oblici, kao što su dobacivanje neugodnih osobnih primjedbi, događaju se jer su neki profesori/ce previše nepromišljeni da bi shvatili kako njihove primjedbe mogu nekoga uznemiriti te žele ispasti "cool". Međutim postoje i profesori/ce koji se koriste svojim položajem i autoritetom kako bi napastovali svoje učenike/ce, znajući pri tome da je to što rade kažnjivo.

Na fakultetima, u znanosti, prisutna je muška dominacija i status koji muškarci posjeduju daje im mogućnost da koriste taj status (i moć) nad ženama, njihovim studenticama. Rodne uloge, odnosno uloge koje društvo očekuje da muškarci i žene igraju te ponašanja koja se smatraju prikladnima za muškarce i žene, omogućuju da se seksualno uznemiravanje događa i da žene zbog straha o tome ne progovaraju i ne odbijaju ga. Žene uče prihvaćati taj čin kao kompliment, kao dio "prirodnog odnosa" među spolovima. Jedan od razloga zašto žene šute je jer se mogu osjećati krivima zato što su privlačne, nose određenu vrstu odjeće i naučile su da im je to "kazna" za "nedolično" ponašanje. Neovisno o tome, žene od malena uče biti ovisne o drugima, najčešće o muškarcima, uče biti odgovorne za druge i brinuti o drugima, uče definirati svoj život u "odnosu na druge". Rijetko kada ih se uči da budu autonomne i brinu o sebi.