Web stranica Vijeća Europe, dostupna na hrvatskom jeziku, donosi korisne i vizualno privlačne informacije o seksizmu i prisutnosti seksizma u svim društvenim sferama kao što su: 

- jezik i komunikacija

-mediji, internet i društvene mreže

-radno mjesto

-javni sektor

- pravosuđe

-obrazovanje

-kultura i sport

-privatni život

Seksizam je svaki oblik izražavanja (čin, riječ, slika, gesta) koji se temelji na ideji da su neke osobe, najčešće žene, inferiorne zbog svojeg spola.Seksizam je jedan od glavnih uzroka rodne neravnopravnosti koji nesrazmjerno pogađa djevojke i  žene.