Kako potaknuti učenice/ke  – u nastavku se navodi više prijedloga koji mogu biti korisni[1]:

 

 • Budite jasni: Kažite učenicima da je zlostavljanje neprihvatljivo i da je riječ o vrlo ozbiljnom problemu.
 •  Razgovarajte sa svojim učenicima i učenicama: Pitajte učenike/ce o tome što misle o nasilju u intimnim partnerskim odnosima i potaknite ih na kritičko razmišljanje o negativnom učinku takve emocionalne veze. 
 • Slušajte: Pažljivo slušajte što vam učenici/e govore, dajte im do znanja da se zainteresirani i da ste im na raspolaganju. 
 • Ohrabrite, pomažite i dajte podršku: Pazite da ne umanjujete važnost njihovih problema na temelju njihove dobi, manjka iskustva ili trajanja njihovih emocionalnih odnosa. Budite im podrška i istaknite da ste na strani osobe koja je iskusila nasilje. Držite na umu da vaši učenici/esami moraju donijeti odluku o napuštanju ili prekidu nezdrave veze. Nemojte osuđivati! Budite im podrška! 
 • Budite spremni: Upoznajte se pobliže s ovim temama, o načinima pružanja podrške i uključenim koracima i postupcima. Pružite informacije bez predrasuda i osuđivanja. Budite svjesni toga da postoji opasnost od eskalacije nasilja u slučaju napuštanja ili prekida nezdrave i nasilne partnerske veze. Budite svjesni svoje odgovornosti da prijavite nasilje kojima su učenici/ce izloženi/e.

 

 Obveze škole u poticanju učenika i učenica na traženje pomoći

 U nastavku ćemo navesti (ponoviti) odgovornosti škole u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za razvoj učenika/ca, a to uključuje dobre, potpune i jasne informacije o koracima i postupcima u prijavljivanju nasilja i traženju/primanju pomoći za rješavanje problema.  

 

 • Informiranost o koracima: Učenicima i učenicama je potrebno na jednostavan i jasan način objasniti (interne) korake i postupke u školi u slučaju sumnje ili otkrivanja bilo kakvog oblika nasilja, uključujući (elektroničko) seksualno i rodno uvjetovano nasilje u intimnim partnerskim odnosima mladih. Važno je da svi učenici/e znaju što je prvi korak, što označava početak.

 

 • Povjerenje i povjerljivost: Škola je dužna stvoriti ozračje povjerenja – kako bi učenici znali kome se mogu povjeriti i da su podaci povjerljivi – kako bi učenici/e znali da će se svi podaci koji se navedu školskim predstavnicima tretirati s oprezom, te kako bi se stvorilo općenito ozračje „nulte tolerancije” na bilo kakvu vrstu nasilja nad djecom/učenicima. Takvo ozračje (kultura) razvija se putem svih aktivnosti i koraka koje poduzimaju svi dionici u školi.

 

 • Pružite podršku: Škola je dužna pružiti podršku učeniku/ci kada postoji sumnja na nasilje, pružiti podršku pri prijavi nasilja i pružiti podršku tijekom svih koraka koje poduzimaju škola i druge nadležne institucije.

 

 • Sigurnost: Školski predstavnici moraju paziti na sigurnost učenika/ca kada dođe do otkrivanja slučajeva nasilja, pogotovo ako se takvo saznanje proslijedi odgovornim osobama u školi ili drugim institucijama.

 

 • Spriječite povredu: Ako dođe do pokretanja postupaka u školi (npr. stegovnog postupka) ili u okviru drugih institucija (policija, državno odvjetništvo, centar za socijalnu skrb), potrebno je paziti da se učenike/ce ne izloži (sekundarnoj) traumatizaciji (putem razgovora o događaju više puta u neprikladnim okolnostima) ili (sekundarnoj) viktimizaciji (neprikladnom, neprofesionalnom, ponižavajućem ili nasilnom ponašanju odraslih koji su uključeni u spomenute postupke).

 

 • Odnosi suradnje: Za školu je važno razviti dobru suradnju s odgovornim institucijama koje čine „vanjsku mrežu za podršku” i biti upućen u dostupne resurse dionika u zajednici.

 

Važno: Mladi moraju učiti u okviru djelovanja i promjena! I odrasli imaju mnogo toga naučiti od mladih! Za razvoj odnosa od povjerenja ključno je aktivno održavati susrete mladih i odraslih o temama koje su mladima važne. U sklopu toga je potrebno prihvatiti i poštivati različita stajališta i perspektive. 

 

 • Poticanje razvijanja stručnosti: Škola bi se trebala pobrinuti da kod svih zaposlenika, posebno predstavnika stručne službe i skupina za zaštitu učenika/ca od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, postoji prikladna razina osjetljivosti i znanja o različitim oblicima nasilja kojem su mladi izloženi, uključujući specifično znanje o (elektroničkom) seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u intimnim partnerskim odnosima mladih.    

 

[1] Healthy relationship high school educators toolkit, Тhe National Domestic Violence Hotline and Break the Cycle, p.8

http://www.loveisrespect.org/wp-content/uploads/2016/08/highschool-educators-toolkit.pdf

 

Izvor: Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama-Priručnik za nastavnice i nastavnike, CESI, 2020.