Načelno možemo reći da postoji beskonačan broj ideja o preventivnim aktivnostima u školi. U nastavku se navodi tek maleni broj ideja kako pristupiti toj problematici[1]:

 • razviti posebne stranice na internetskoj stranici škole sa sadržajima o sigurnosti na internetu i digitalnom nasilju, uključujući o seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju,
 • pronaći odgovarajuće sadržaje (vidi: True 2 You – Časopis za mlade, internetska stranica projekta i drugi preporučeni izvori), organizirati analize i diskusije o sadržajima, pripremati različite prezentacije (školski panoi, posteri, školske novine, grafovi itd.),
 • pronaći i/ili pripremiti interaktivne sadržaje za učenje (kvizovi, rješavanje problemskih situacija itd.) (vidi: časopis za mlade, internetska stranica projekta itd.),
 • organizirati gledanje spotova i filmova o spomenutim temama uz naknadne diskusije,
 • razvijati i dijeliti edukativne materijale, pogotovo na internetu (s obveznim poštivanjem privatnosti podataka i fotografija),
 • pripremati scenarije i postavljati igrokaze uz razgovore s gledateljima o različitim aspektima situacije, posljedicama i mogućim rješenjima,
 • organizirati razne vršnjačke obuke (vidi: časopis za mlade i internetska stranica projekta), organizirati obuke za mlađe učenike/ce (npr. u osnovnim školama),
 • ohrabriti učenike/ce koji su pohađali takve obuke da svojim vršnjacima (braći, sestrama) pomognu prilagoditi postavke privatnosti na uređajima kojima se koriste,
 • pozivati predstavnike relevantnih ustanova i organizacija u školu da održe govore o različitim aspektima relevantnih tema,
 • organizirati kvizove o relevantnim temama u koje se mogu uključiti i učenici/e i nastavnici/e ili roditelji (miješane skupine mogu činiti i mladi i odrasli),
 • organizirati razgovora o knjigama ili filmovima o važnim temama u kojima mogu sudjelovati učenici/ce, nastavnici/ce, ali i stručni suradnici te roditelji,
 • organizirati različite aktivnosti na razini škole ili lokalne zajednice povodom raznih međunarodnih i nacionalnih dana (npr. dan sigurnosti, digitalnog učenja, zaštite djece od nasilja, 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja itd.),
 • povećati vidljivost platformi koje pomažu nastavnicima/cama, putem kojih se mogu objavljivati razne informacije i iskustva, dileme; forumi putem kojih nastavnici/ce mogu komunicirati s kolegama/icama, pitati stručnjake određena pitanja ili poticati druge nastavnike/ce na njihovo korištenje

[1] Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje (str. 42-43) http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf

 

Izvor: Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama-Priručnik za nastavnice i nastavnike, CESI, 2020.