KOMENTARI ČLANAKA

RSS

Vijesti i zanimljivosti

20.11.2017. 15:13:41

EFIKASNA PREVENCIJA- NIZOZEMSKA

Seksualna edukacija u školama doprinosi prevenciji seksualnog nasilja nad djecom

Nizozemska Nacionalna izvjestiteljica za trgovanje ljudima i seksualno nasilje nad djecom u svom izvještaju Efikasna prevencija ističe da je cjelovita seksualna edukacija u školama važno sredstvo suzbijanja seksualnog nasilja.

Najčešće korištena metoda prevencije seksualnog nasilja nad djecom su programi cjelovite seksualne edukacije u školama. Prema UNESCO-u (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) seksualna edukacija predstavlja dobno-prilagođen i kulturalno relevantan pristup podučavanju o seksualnosti i vezama pružajući znanstveno-utemeljene, točne i nepristrane informacije.

Međunarodna istraživanja pokazala su da intervencije u školama mogu pomoći u povećanju asertivnosti djece (njihove sposobnosti da se zaštite) povećanjem znanja o prevenciji seksualnog nasilja. Izvještaj Efikasna prevencija bavi se intervencijama osmišljenim da bi prevenirale seksualno nasilje s naglaskom na njihovoj efikasnosti.

Dodajte komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail: (nije obavezno)
Tekst:
6 manje 3 =
 

© 2010. SeZaM. Sva prava pridržana.