KOMENTARI ČLANAKA

RSS
 • Kampanja #MeToo proglašena 'osobom godine'

  Časopis TIME proglasio je društveni pokret usmjeren na podizanje svijesti o seksualnom zlostavljanju, poznatijim pod hashtagom #MeToo, najutjecajnijom "osobom" u 2017. godini . Ova se titula dodjeluje se od 1927. godine, a definirana je kao "osoba ili osobe koje su imale najveći utjecaj na (...)

  [ pročitajte više » ]

 • Kleveta i neistina o rodnoj ravnopravnosti = "rodna ideologija"

  U izvještaju Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe o ženskih seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju u Europi ističe se poguban utjecaj štetne retorike i korištenja izmišljenog pojma "rodne ideologije" te se upozorava na p rijetnje/napade usmjerene prema braniteljima i (...)

  [ pročitajte više » ]

 • Vijeće Europe oštro protiv ugrožavanja prava žena na pobačaj

  Spolna i reproduktivna prava žena, među kojima pravo na siguran i legalan pobačaj, još se krše i ograničavaju zakonima, politikom i praksom rodnih stereotipa i nejednakosti u Europi, a u nekim njezinim dijelovima ugroženija su zadnjih godina, upozorava Vijeće Europe u utorak.

  [ pročitajte više » ]

 • SVJETSKI DAN HIV/AIDS-a

  Svjetski dan AIDS-a se na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije već dvadesetdevetu godinu za redom svake godine diljem svijeta i u Hrvatskoj obilježava 1. prosinca. Osim podizanja svijesti javnosti o infekciji HIV-om i AIDS-u, posebno se ističu i dostignuća postignuta u prevenciji zaraze (...)

  [ pročitajte više » ]

 • SIGURNOST DJECE I MLADIH NA INTERNETU

  Provedeno je prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i praksama i stavovima njihovih roditelja, te iskustvima i sigurnosti djece na internetu. Ovim se istraživanjem Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu, temeljem (...)

  [ pročitajte više » ]

 • Uvod u istine 'glupih' žena

  Pametna si ti djevojka. Uvijek su mi to govorili. Pa ako sam tako pametna, kako sam dopustila da netko skrnavi moje tijelo? Kako sam sama sebi to dopustila? To je pitanje koje sam si s vremenom sve češće postavljala. Nakon što sam završila vezu s čovjekom koji me fizički zlostavljao, susrela (...)

  [ pročitajte više » ]

 • Seksualna edukacija u školama doprinosi prevenciji seksualnog nasilja nad djecom

  Nizozemska Nacionalna izvjestiteljica za trgovanje ljudima i seksualno nasilje nad djecom u svom izvještaju Efikasna prevencija ističe da je cjelovita seksualna edukacija u školama važno sredstvo suzbijanja seksualnog nasilja .

  [ pročitajte više » ]

 • Abortus kao moralno pitanje

  Propitivanje odluke o abortusu iz moralne perspektive sastavni je dio s tigmatizacije abortusa gdje se abortus doživljava kao nešto pogrešno, (moralno) loše ili devijantno. Abortus se stigmatizira jer dovodi u pitanje brojne društvene, kulturalne i religijske norme i vrijednosti vezane uz rod, (...)

  [ pročitajte više » ]

 • Hollaback traži volonterke i volontere

 • LJUBAV I POŠTOVANJE-prevencija nasilja u adolescentskim vezama

  Priručnik "Ljubav i poštovanje" (Love and Respect) namijenjen je omladinskim radnicima/ama, nastavnicima/ama i svima koji rade s mladima na prevenciji nasilja u adolescentskim vezama. Priručnik je rezultat rada osoba koje rade s mladima iz Armenije, Češke, Gruzije i Hrvatske na međunarodnom (...)

  [ pročitajte više » ]

© 2010. SeZaM. Sva prava pridržana.